Interdyscyplinarne warsztaty Instytucie Nenckiego, 16-20 września 2019

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarne warsztaty . W trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie też uczestniczył w pracy wybranej przez siebie pracowni. Zapraszamy uczniów szkół średnich, którzy interesują się biologią, matematyką, fizyką, informatyką, a przede wszystkim chcieliby wziąć udział w badaniach mózgu. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie podopieczni Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. 

1. Pracownia Neuroinformatyki – proszę wybrać projekt (https://neuroinflab.wordpress.com/fundusz/ projekty) z listy, ewentualnie z komentarzem co by się chciało robić i dlaczego (1 -2 os.; Daniel Wójcik)

2. Pracownia Neurobiologii Emocji – zadaniem uczniów biorących udział w projekcie będzie stworzenie od podstaw prostego, zautomatyzowanego systemu do badań behawioralnych, w którym otoczenie zwierzęcia (np. oświetlenie, dźwięki albo pozycja drzwiczek do różnych części klatki) będzie zmieniało się w zależności od zachowań zwierzęcia. W ramach projektu uczestnicy 1) poznają podstawy wiedzy o badaniu zachowań zwierząt, 2) nauczą się zasad projektowania badań behawioralnych, 3) poznają podstawy programowania mikrokontrolera Arduino, 4) opanują zasady działania języka Bonsai, służącego do tworzenia interaktywnych eksperymentów behawioralnych, 5) korzystając ze zdobytej wiedzy stworzą prototyp zautomatyzowanej klatki służącej do badań zachowań społecznych zwierząt. Mile widziana jest – choć absolutnie nie konieczna – znajomość podstaw programowania (3 osoby)

3. Pracownia Modeli Zwierzęcych – w czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami zawiązanymi z namnożeniem, izolacją, oczyszczeniem oraz analiza restrykcyjna plazmidowego DNA. Omówione zostaną również zasady klonowania molekularnego oraz transfekcji komórek Eucariota (2 osoby)

4. Podczas zajęć w Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych uczniowie będą mogli stworzyć eksperyment dot. procesów językowych (lub szerzej – dot. procesów poznawczych; w zależności od zainwestowań uczestników) z użyciem eyetrackera lub EEG (w zależności od dostępności sprzętowych w danym okresie) (2 osoby).